KONTAKTI – Županijska smotra LiDraNo 2023. Grad Zagreb

Organizator Županijske razine smotre LiDraNo Grada Zagreba
ZA OSNOVNE ŠKOLE

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša – Zagreb
e-mail: lidrano@osagm.hr
telefon: 01/2311-410

ZA SREDNJE ŠKOLE

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga

ORGANIZATORI NA DRŽAVNOJ RAZINI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Agencija za odgoj i obrazovanje

Sjedište i adresa državnoga povjerenstva
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Predsjednica Državnoga povjerenstva
Ivana Ivančić Medved
Agencija za odgoj i obrazovanje
e-mail: ivana.ivancic-medved@azoo.hr
Telefon: 01/2785 05