Lidrano upute

Upute za provedbu smotre LiDraNo 2017., Šifrarnik i Tablice za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje: Upute za provedbu LiDraNa 2017 .

OSNOVNE ODREDNICE SMOTRE LIDRANO 2017.

Vremenik smotre:

   • školska razina: do 20. siječnja 2017.
   • općinska razina i gradske četvrti: do 27. siječnja 2017.
   • županijska razina: od 13. do 16. veljače 2017.
   • državna smotra: od 20. do 24. ožujka 2017.

Program smotre LiDraNo obuhvaća:

   • literarno stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola
   • dramsko-scensko stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola
   • novinarsko stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola
   • radijsko stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola
   • stručne razgovore i okrugle stolove s mentorima i učenicima, pojedincima ili članovima družina, koje su dužni održati članovi prosudbenih povjerenstava na svim razinama
   • nakladničku djelatnost (zbornik odabranih literarnih i samostalnih novinarskih radova pozvanih na državnu smotru te popis svih radova, učenika i mentora za ostale izraze smotre).

Načela smotre LiDraNo

   • sloboda stvaralaštva učenika i družine
   • osobno stvaralačko izražavanje
   • dobrovoljnost sudjelovanja.

Zadaće smotre LiDraNo

   • razvijati i poticati učeničko literarno, dramsko-scensko i novinarsko stvaralaštvo
   • promicati učeničko pisano i govorno izražavanje na hrvatskome jeziku
   • otkrivati, pratiti i poticati učenike posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti
   • predstaviti stvaralaštvo smotre LiDraNo javnosti (škola, općina, grad, županija, država)