Lidrano upute

Upute za provedbu smotre LiDraNo 2018., Šifrarnik i Tablice za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje: Upute za provedbu LiDraNa 2018. .

OSNOVNE ODREDNICE SMOTRE LIDRANO 2018.

Vremenik smotre:

    • školska razina: do 19. siječnja 2018.
    • općinska razina i gradske četvrti: do 26. siječnja 2018.
    • županijska razina: od 12. do 16. veljače 2018.
    • državna smotra: od 19. do 23. ožujka 2018.

Program smotre LiDraNo obuhvaća:

    • literarno stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola
    • dramsko-scensko stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola
    • novinarsko stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola
    • radijsko stvaralaštvo učenika osnovnih i srednjih škola
    • stručne razgovore i okrugle stolove s mentorima i učenicima, pojedincima ili članovima družina, koje su dužni održati članovi prosudbenih povjerenstava na svim razinama
    • nakladničku djelatnost (zbornik odabranih literarnih i samostalnih novinarskih radova pozvanih na državnu smotru te popis svih radova, učenika i mentora za ostale izraze smotre).

Načela smotre LiDraNo

    • sloboda stvaralaštva učenika i družine
    • osobno stvaralačko izražavanje
    • dobrovoljnost sudjelovanja.

Zadaće smotre LiDraNo

    • razvijati i poticati učeničko literarno, dramsko-scensko i novinarsko stvaralaštvo
    • promicati učeničko pisano i govorno izražavanje na hrvatskome jeziku
    • otkrivati, pratiti i poticati učenike posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti
    • predstaviti stvaralaštvo smotre LiDraNo javnosti (škola, općina, grad, županija, država)