Raspored smotre

RASPORED ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKE RAZINE SMOTRE LIDRANO 2022. ZA OSNOVNE ŠKOLE GRADA ZAGREBA15. ožujka 2022.

9:00          Pojedinačni scenski nastupi učenika osnovnih škola
                  Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“, Ilica 31
                                     (1. dio nastupa učenika)

10:15        Pojedinačni scenski nastupi učenika osnovnih škola
                 Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“, Ilica 31
                                   (2. dio nastupa učenika)

12:00        Okrugli stol učenika i voditelja osnovnih škola za pojedinačne scenske nastupe
                   Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“, Ilica 31

15:00        Pojedinačni scenski nastupi učenika srednjih škola
                  Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“, Ilica 31

17:00        Okrugli stol učenika i voditelja srednjih škola za pojedinačne scenske nastupe
                 Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“, Ilica 31

16. ožujka 2022.

13:00        Okrugli stol učenika i voditelja srednjih škola za samostalne novinarske radove i školske listove
                  Komunikacijska platforma ZOOM

13:00        Okrugli stol učenika i voditelja srednjih škola za literarne radove
                  Komunikacijska platforma ZOOM

13:00        Okrugli stol učenika i voditelja srednjih škola za radijske emisije
                  Komunikacijska platforma ZOOM
 

17. ožujka 2022.

11:00        Okrugli stol učenika i voditelja osnovnih škola za radijske emisije
                  Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Aleja Antuna Augustinčića 12

14:00        Okrugli stol učenika i voditelja osnovnih škola za samostalne novinarske radove i školske listove
                  Komunikacijska platforma MS Teams

17:00        Okrugli stol učenika i voditelja osnovnih škola za literarno stvaralaštvo
                  Komunikacijska platforma MS Teams

NAPOMENA: organizatori Županijske razine smotre LiDraNo 2022. godine zadržavaju pravo promjene rasporeda smotre sukladno važećim epidemiološkim mjerama

Program pojedinačnih nastupa – scenski izraz učenika osnovnih škola Grada Zagreba

Organizatori županijske smotre učenika osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba su:

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga.