KONTAKTI – Županijska smotra LiDraNo 2019. Grad Zagreb

ZA OSNOVNE ŠKOLE

Organizator Županijske razine smotre LiDraNo

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša – Zagreb
E-mail: lidrano@osagm.hr
Telefon: 01/2311-410

ZA SREDNJE ŠKOLE

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga

ORGANIZATORI NA DRŽAVNOJ RAZINI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Agencija za odgoj i obrazovanje

Sjedište i adresa državnoga povjerenstva
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Tajnica državnoga povjerenstva
Mica Mladineo Desnica, prof., e-mail: mica.mladineo-desnica@azoo.hr
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/2785-059