KONTAKTI – Županijska smotra LiDraNo 2021. Grad Zagreb

ZA OSNOVNE ŠKOLE

Organizator Županijske razine smotre LiDraNo

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša – Zagreb
e-mail: lidrano@osagm.hr
telefon: 01/2311-410

ZA SREDNJE ŠKOLE

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga

ORGANIZATORI NA DRŽAVNOJ RAZINI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Agencija za odgoj i obrazovanje

Sjedište i adresa državnoga povjerenstva
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Predsjednik Državnoga povjerenstva
Miroslav Mićanović
Agencija za odgoj i obrazovanje
e-mail: miroslav.micanovic@azoo.hr