Raspored smotre

RASPORED ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKE RAZINE SMOTRE LIDRANO 2021.

ZA OSNOVNE ŠKOLE GRADA ZAGREBA

16. ožujka 2021.

9.00       Pojedinačni scenski nastupi učenika osnovnih škola
Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“, Ilica 31
(1. dio nastupa učenika)

10.15      Pojedinačni scenski nastupi učenika osnovnih škola
Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“, Ilica 31
(2. dio nastupa učenika)

12.00     Okrugli stol učenika i voditelja osnovnih škola za
pojedinačne scenske nastupe
Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“, Ilica 31

15.00     Pojedinačni scenski nastupi učenika srednjih škola
Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“, Ilica 31

17.00     Okrugli stol učenika i voditelja srednjih škola za
pojedinačne scenske nastupe
Gradsko satiričko kazalište „Kerempuh“, Ilica 31

17. ožujka 2021.

11.00     Okrugli stol učenika i voditelja osnovnih škola za radijske emisije
Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Aleja Antuna Augustinčića 12

14.00     Okrugli stol učenika i voditelja osnovnih škola za samostalne novinarske radove i školske listove
Komunikacijska platforma MS Teams

17.00     Okrugli stol učenika i voditelja osnovnih škola za literarno stvaralaštvo
Komunikacijska platforma MS Teams

18. ožujka 2021.

10.00     Okrugli stol učenika i voditelja srednjih škola za samostalne novinarske radove i školske listove
Komunikacijska platforma ZOOM

11.30     Okrugli stol učenika i voditelja srednjih škola za literarne radove i radijske emisije
Komunikacijska platforma ZOOM

NAPOMENA: organizator Županijske razine smotre LiDraNo 2021. godine zadržava pravo promjene rasporeda smotre sukladno važećim epidemiološkim mjerama

Program pojedinačnih nastupa učenika osnovnih škola Grada Zagreba možete preuzeti ovdje.

Organizatori županijske smotre učenika osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba su Gradski ured za obrazovanje, Osnovna škola Antuna Gustava Matoša i Prirodoslovna škola Vladimira Preloga.