NAŠ UČENIK JE POZVAN NA 28. KAMP MLADIH INFORMATIČARA HRVATSKE