ODLIČAN USPJEH NAŠEG UČENIKA U LJETNOJ LIGI C++/PYTHON