christmas-1911637__480

BOŽIĆNE AKTIVNOSTI

U Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša održat će se Božićne aktivnosti od 12.12. do 22. 12. 2022. godine.
Neke od Božićnih aktivnosti bit će izrada božićnih ukrasa i čestitki, pjevanje, kviz, ples, gluma i radionice. Održat će se i Božićni sajam od 14.12. do 16.12.
Detaljnije o aktivnostima pogledajte na plakatu.

Božićne aktivnosti 2022.